Genel Bilgiler

Selamoğlu arsası,

 • Ankara’nın bugün en prestijli yerleşim / ticaret alanı sayılan Meclis-Eskişehir ana aksı üzerinde,
 • Ana yola, Eskişehir Bulvarına doğrudan cepheli, 50 Metrelik Eskişehir bulvarına 75 metre, 20 metrelik yan yola 250 metre, 35 metrelik arka yola 75 metre cephe olmak üzere  400 metre yol cephelidir. 
 • Ön cephesinde Metro istasyonu ve yaya alt geçiti barındıran,
 • Dört büyük üniversite yerleşkesinin, yeni devlet yapıları kampüslerinin, temeli atılmış bulunan bölge hastanesinin arasında ve Ankara’nın en önemli ticaret aksında yer alan,
 • Ana yönlenmesi güneye ve ODTÜ ormanına doğru olan, önü açık,
 • Üç tarafından yaya ve araç ulaşımına sahip,
 • Çevre parselleri yapılaşmış,
 • Enerji ve altyapı sorunları olmayan,
 • Tek tapulu, yol terkleri oluşmuş,
 • 16.765 m2 büyüklüğünde bir imar parselidir.
 • 2235 Merekare bedelsiz terk göz önüne alındığında emsale esas olması gereken birinci tapu 19000 metrekaredir.
 • 2003 yılında bazı mükteseplerin kazanılabilmesi için bir proje yapıldı ve Çankaya Belediyesinden 113.000 metrekarelik inşaat ruhsatı alındı ve tüm harçlarda ödendi. Bu proje mania planı konusu halledildi ve 105 metre yükseklik müsadesi alındı.
 • 2010 yılında yapılan avan projedeki şartlar değişebilmekte olup her bir husus nihai çalışmada meydana çıkacaktır. 
 • Bazı avantajlar dışında ;
 • Metro istasyonunun arazinin tam önünde olması,
 • Hmax=105 metre mania müsadesi alınmış olması,
 • Ankaranın en gelişmiş ve gelişmekte olan yeri olan Eskişehir yolu üzerinde olması,
 • 75000 üniversite talebesini ve 25000 görevliyi barındıran Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesine komşu olması, 
 • Avrupa Birliği Bakanlığına ve Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğine komşu olması, 
 • Hastahane ve sağlık bölgesi olarak planlanan araziye 1000 metre uzaklıkta olması, 
 • Eskişehir yolu üzerindeki bir çok Bakanlığa 500-1000 metre mesafede olması, 

İmar notları itibarı ile ticaret, turizm, ofis, konut, yeme-içme, rekreasyon ve benzer işlevlere uygundur.

Arsanın alternatif yatırım modelleri içinde değerlendirlimesine yönelik olarak, imar haklarının kullanımı ve arsa olanaklarını görmek üzere bazı avan projeler çalışılmış ve yatırımcıları yönlendirecek bazı yaklaşık değerlere ulaşılmıştır.

Bu kitapçık arsanın değerleri ve değerlendirilmesine yönelik olarak tanıtım bilgileri, imar bilgileri, saptamalar ve çalışılan avan projeler üzerinden yapılan hesaplamaları yatırımcıların görüş ve değerlendirmesine sunmayı hedeflemektedir.

Hesaplamalara esas olan projeler avan proje niteliğinde olup, projede önerilen işlevler ve işlevlere ayrılan büyüklükler yatırım öncelikleri ve değişebilecek imar planları doğrultusunda değiştirilmeye açıktır.

Arsa ve Yatırım Büyüklüğü Özet Bilgiler

 • Arsa Alanı: 16.765 m2
 • Arsa Emsali: 3
 • Emsale Esas İnşaat Hakkı: 50.295 m2 + 10.093
  (10.093 m2 1. Bodrum emsal dışı)
 • Toplam Emsale Esas İnşaat Hakkı: 60.388 m2

Emsal Dışı Satılabilir Alanlar

 • Balkon ve Teras Bahçeler: 4.025 m2
 • Emsal Dışı Dolaşım Alanları: 3.600 m2
 • Sosyal Tesis Payı: 2.000 m2
 • Satılabilir Otopark Alanı: 6.250 m2
  (500 adet 1 araçlık otoparkın daireler ayrıldığı varsayımı ile)

Toplam Satılabilir Net Alan: 64.413 m2
(Sadece daireler ve onlara ait teras alanları)

Toplam Satılabilir Brüt Alan: 76.261 m2
(dairelere ait otopark, ortak dolaşım ve sosyal tesis paylarının dairelere dağıtıldığı varsayımı ile)

Toplam İnşaat Alanı: 139.582 m2
(Satılabilir alan dışındaki servis, otopark ve tesisat alanları ile birlikte)

Hem brüt hem de net hesaplamalarda kolon ve duvar payları daire alanlarına dahil edilmiştir.

Öngörülen yatırım / inşaat süresi:

 • Proje, onay ve hazırlık süresi: 9 ay
 • İnşaat süresi: 18 / 24 ay

Toplam yatırım süresi: 27 / 33 ay

Öngörülen inşaat maliyeti: Yaklaşık 194.677.600(yüzdoksandörtmilyonaltıyüzyetmişyedibinaltıyüz) TL / 99.834.666(doksandokuzmilyonsekizyüzotuzdörtbinaltıyüzaltmışaltı)$

Öngörülen Yatırım / Satış Değeri: Yaklaşık 660.000.000 (altıyüzaltmışmilyon) TL (ortalama satış bedeli 8666 TL/ m2 hesabı ile) / 338.461.000 (üçyüzotuzsekizbindörtyüzaltmışbir)$

* Hesaplama tarihinde 1 USD= 1.95 TL olarak işlem görmüştür.

Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler