Ulaşım

Kompleks, Ankara’nın geometrik merkezinde yeralmaktadır. Şehrin diğer yerlerinden ulaşım için şimdilik tek seçenek karayoludur ve Ankara Eskişehir karayolu ulaşımın omurgasını oluşturmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro ulaşımını planlamış ve kompleksin karşısına bir metro istasyonu yapılmasını karara bağlamıştır.Tesise göre karşı kulvarda yeralan istasyonun, tesise ve oradan da arka bölgede yeralan konut bölgesine ulaşımında dağıtıcı ve toplayıcı işlevin 1. bodrum kat seviyesinde ve doğrudan binanın içinden yapılması tasarlanmıştır. Bu yöndeki sirkülasyonu güçlendirmek için zemin kat seviyesinde, tesisi boydan boya geçen, açık sergi ve gösteri alanı kullanımına da izin veren bir yaya yolu oluşturulmuştur. Bu yaya yolu, metro giriş çıkışları ile birlikte, yaklaşık 1600 araç kapasiteli otopark katları ile binanın sağ yanında ve arkasında yerleştirilecek olan otobüs durakları ile ilişkilendirilmiştir.

Üst ve alt katlara ulaşımda ana araç 16 çift yürüyen merdivendir. Ayrıca düşey sirkülasyon, 24 adet yük ve yolcu asansörü ile desteklenmiş ve bu asansörlerin bir kısmının özürlülere tahsis edilmesi düşünülmüştür.

Binanın dış çeperine yerleştirilen 10 adet normal, yangın ve servis merdiveni ile tam güvenlikli ulaşım örgüsü tamamlanmıştır. 

 Ulaşım
 Ulaşım